Ο φετινός, 14ος κύκλος διαλέξεων της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής είναι αφιερωμένος στην Μουσικοθεραπεία, και έχει τον τίτλο Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία.

«Η μουσική και η θεραπευτική σχέση στη μουσικοθεραπεία»

Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
Η διάλεξη θα αποτελέσει μια εισαγωγή στη σύγχρονη μουσικοθεραπεία όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική, αργότερα στην Αγγλία και τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα.
Ανάμεσα στα θέματα που θα προσεγγισθούν είναι η ‘ταυτότητα’ του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας στις σύγχρονες -Δυτικού τύπου- κοινωνίες: Τι είναι μουσικοθεραπεία; Πού απευθύνεται; Σε τι στοχεύει;

Αλλά και ποια είναι η σχέση της με άλλους θεωρητικούς και εφαρμοσμένους τομείς όπως η ψυχολογία της μουσικής, η ψυχανάλυση και  άλλου τύπου ψυχοθεραπείες, η μουσική στην ιατρική, η μουσική στην κοινότητα καθώς και η μουσική στην ειδική αγωγή;

Θα ακολουθήσει σύντομη αναφορά στην έρευνα στη μουσικοθεραπεία. Έχοντας σκιαγραφήσει την βασική ταυτότητα της μουσικοθεραπείας, στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα γνωστότερα μοντέλα μουσικοθεραπείας εξετάζοντας την προοπτική του καθενός ως προς την μουσική, τη θεραπευτική σχέση, το ευρύτερο θεραπευτικό πλαίσιο, αλλά και τους ιδιαίτερους πληθυσμούς (άτομα ή ομάδες) στους οποίους απευθύνεται.

Θα αναδειχθούν επίσης θέματα πολιτισμικής ιδιαιτερότητας τα οποία καθιστούν την εφαρμογή των παραπάνω μοντέλων μουσικοθεραπείας, περισσότερο ή λιγότερο εφικτή στην Ελλάδα καθώς και εναλλακτικές προτάσεις/προσαρμογές αυτών των μοντέλων. Η διάλεξη θα ολοκληρωθεί με αναφορά στην κατάσταση της μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα σήμερα αλλά και με σχόλια για μελλοντικές προοπτικές.

Οπτικοακουστικό υλικό θα συνοδεύσει την παρουσίαση.

H Iωάννα Eτμεκτσόγλου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Iλλινόις (Oυρμπάνα, H.Π.A.), από όπου έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό στη μουσική παιδαγωγική και διδακτορικό (Ph.D) στη Μουσική Ψυχολογία με έμφαση στην εκπαίδευση (1992). Αργότερα σπούδασε μουσικοθεραπεία (Μ.Α. 2007) στο Anglia Ruskin University (Cambridge, Αγγλία). Από το 1995 εργάζεται στο Tμήμα Mουσικών Σπουδών του Iονίου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει μουσική ψυχολογία, μουσική για την ειδική αγωγή, εκπαιδευτική ψυχολογία για μουσικούς καθώς και εισαγωγικά μαθήματα μουσικοθεραπείας. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα για τις επιδράσεις της σύμπραξης σχιζοφρενών ασθενών με φοιτητές μουσικής στα πλαίσια προγράμματος ομαδικής μουσικοθεραπείας.

Στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας με επίκεντρο τον ήχο και τη μουσική, ενδιαφέρεται για τη δημιουργία, πιλοτική χρήση και αξιολόγηση αναπτυξιακά και πολιτισμικά κατάλληλου διδακτικού υλικού. Πειραματίζεται με διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες βασίζονται στην ανακάλυψη και επεκτείνουν τη διδασκαλία σε πλαίσια εκτός τάξης. Οι προσεγγίσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών, στην καλλιέργεια της ακουστικής τους αντίληψης και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και κινήτρων για εκτίμηση του περιβάλλοντος μέσω των ήχων.

Το πλήρες πρόγραμμα των διαλέξεων:

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012
Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
«Η μουσική και η θεραπευτική σχέση στη μουσικοθεραπεία»

Τετάρτη 16 Μαΐου 2012
Δημήτρης Κουκουράκης, Ευαγγελία Παπανικολάου, μουσικοθεραπευτές
«Μουσικοθεραπεία και ψυχική υγεία»

Τετάρτη 23 Μαΐου 2012
Άννα Μπέμιχ, μουσικοθεραπεύτρια
«Μουσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή»

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012
Ευαγγελία Παπανικολάου, μουσικοθεραπεύτρια
«Μουσικοθεραπεία για μουσικούς και καλλιτέχνες: στόχοι, προοπτικές και οφέλη»

Περιλήψεις και βιογραφικά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης:
www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=5795