Στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2008, η Φανή Αλεξανδροπούλου παρουσιάζει τη δουλειά της με τίτλο Ήθη και έθιμα.

Για τη δουλειά της αυτή η Φανή Αλεξανδροπούλου που επανέρχεται στο φωτογραφικό προσκήνιο μετά από πολυετή απουσία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

Η ζωή αναμφισβήτητα εμπεριέχει πόνο, θλίψη, πόλεμο, θάνατο. Παρόλα αυτά χαίρομαι και επιμένω να καταγράφω την ομορφιά και τη μαγεία της. Πριν πέντε χρόνια άρχισα αυτή τη φωτογραφική μελέτη επάνω στά ήθη και έθιμα της χώρας μας, έχοντας κατά νού να αποτυπώσω την πολιτισμική συνέχεια από αρχαιοτάτων χρόνων στον Ελλαδικό χώρο. Σιγά σιγά ανακάλυψα πόσες κοινές παραδόσεις υπάρχουν σε λαούς κοντινούς αλλά και μακρινούς στους Ελληνες. Είναι μαγικό,  πόσο όμοιοι είναι οι λαοί της γής μέσα στη διαφορετικότητά τους.