Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο πραγματοποιεί κύκλο θεματικών αφηγήσεων στις Συλλογές Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας, με σκοπό να μοιραστεί με τους επισκέπτες γνωστές και άγνωστες πτυχές του αρχαίου κόσμου μέσα από την πλούσια θεματολογία και εικονογραφία των αγγείων, των ειδωλίων, των χρυσών κοσμημάτων και των χάλκινων τεχνουργημάτων.

Οι παρουσιάσεις, με διάρκεια περίπου 40 λεπτών, θα πραγματοποιηθούν από τους αρχαιολόγους της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρα 12:00, με τις εξής θεματικές:

1. Τετάρτη 13/3: Εικόνες πολέμου
2. Παρασκευή 15/3: Από την πατρική στη γαμήλια εστία
3. Τετάρτη 20/3: Συμποτικές ιστορίες
4. Τετάρτη 27/3: Ιστορίες του θανάτου

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 25 άτομα. Για την παρακολούθηση απαιτείται δήλωση συμμετοχής.


Κεντρική φωτογραφία θέματος: Εικόνες πολέμου. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Καρ 166. Χάλκινη παραγναθίδα κράνους με ανάγλυφη σκηνή μάχης. Από τη Δωδώνη. Τέλη 5ου-αρχές 4ου αι. π.Χ. (© Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο/ TAΠΑ).