Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων (9/6), στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς συνομιλούμε με τον κ. Νίκο Καραπιδάκη, καθηγητή Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η Ιστορία βασίζεται κατεξοχήν σε γραπτές πηγές. Κεντρική θέση μεταξύ τους έχουν αρχειακά τεκμήρια που παρήγαγαν κρατικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί. Με τη βοήθειά του κ.. Καραπιδάκη, ο οποίος έχει παίξει εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση της αρχειακής πολιτικής στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, χαρτογραφούμε την αρχειακή πραγματικότητα της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Πώς αποτυπώθηκε αρχειακά ο 20ός αιώνας στην ελληνική ιστορία; Πόσο έχει διασωθεί αρχειακά η ιστορία του 20ού αιώνα στη χώρα μας; Ποιες συνέχειες, ασυνέχειες ή ελλείψεις παρατηρούνται; Ποια είναι η επίσημη ιστορία των αρχείων στο ελληνικό κράτος και ποιες οι βασικές τομές της; Συζητούνται επίσης, η σημερινή αρχειακή πραγματικότητα στην Ελλάδα, οι προκλήσεις και οι σχετικές προοπτικές.

Για να ακούσετε τη συζήτηση (διάρκειας 28΄), πατήστε εδώ