Πεζόδρομος Δ. Αεροπαγίτου, Ακρόπολη
Τηλ.: 210 3232771