Η έκθεση Imprint, παραγωγή του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αποτελεί ένα αποτύπωμα, όπως δηλώνει και ο τίτλος

της: αποτύπωμα της διεθνούς χαρακτικής από τις αρχές του 20ού μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, αποτύπωμα της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής της ίδιας περιόδου, αποτύπωμα της προσωπικής σφραγίδας ενός συλλέκτη, που επί δεκαπέντε χρόνια επιδίδεται με πάθος στη συλλογή έργων τέχνης.

Περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο καλλιτεχνών και έργων: περισσότεροι από 250 καλλιτέχνες και περισσότερα από 300 έργα. Με πυρήνα τη χαρακτική στις νέες ποικίλες τεχνικές της μορφές, αποδίδει την καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στην ευρύτητά της, καθώς ανακαλεί ποικιλότροπα τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την καλλιτεχνική έκφραση στον τρισδιάστατο χώρο.

Ταυτόχρονα, αποτελεί και ένα είδος εικαστικής βιβλιοθήκης, με πολυάριθμα καλλιτεχνικά βιβλία και portfolios: αυτά, στη διάθεση του θεατή, αναδεικνύουν τις πλούσιες και εμπνευσμένες καλλιτεχνικές εφαρμογές, που εξυπηρετούν λογοτεχνικά κείμενα, σε δημιουργική συνάφεια με την καλλιτεχνική εικόνα.

Η έκθεση αρθρώνεται σε έξι ενότητες:
α) Μοντέρνοι καιροί
β) Αφαίρεση
γ) Στην επικράτεια του πραγματικού αντικειμένου
δ) Στα όρια των εννοιών και του ελάχιστου
ε) New Spirit
στ) Στην επικράτεια του χώρου
ζ) Η τέχνη τώρα

Οι ενότητες αυτές αποδίδουν και το χρονολογικό φάσμα στο οποίο εντάσσονται οι περιλαμβανόμενοι καλλιτέχνες και τα έργα τους. Ξεκινώντας από εκπροσώπους του ευρωπαϊκού μοντερνισμού, το μεταπολεμικό στίγμα δίνεται μέσα από χαρακτηριστικά δείγματα της αφηρημένης τέχνης και στη συνέχεια από έργα και, ευρωπαίους και αμερικανούς, καλλιτέχνες που διερεύνησαν νέους τρόπους διαχείρισης της εικόνας και της καθημερινής πραγματικότητας κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970.

Στη συνέχεια εκπροσώπων του μινιμαλισμού και της άρτε πόβερα, η ζωγραφική χειρονομία με ένταση στον τύπο του νεοεξπρεσιονισμού και συναφών τάσεων χαρακτηρίζει τη δεκαετία 1980, όπως και οι καλλιτεχνικές αναζητήσεις μέσα στον τρισδιάστατο χώρο, που αφενός συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αφετέρου αποτυπώνονται και στα χαρακτικά. Τελευταία ενότητα αποτελεί εκείνη που παρουσιάζει εκδοχές της ευρωπαϊκής και αμερικανικής τέχνης που παράχθηκε από τη δεκαετία 1990 μέχρι σήμερα.

Ένα πλούσιο και σπάνιο υλικό αναδιοργανώνεται στους χώρους του ΜΜΣΤ, προτείνοντας μια «ανάγνωσή» του εκ νέου από μέρους του θεατή, ανάγνωση που τέμνεται, αλλά και υπερβαίνει τη συμβατικά καταγεγραμμένη ιστορία της τέχνης μέσα από τη διαδοχή των καλλιτεχνικών κινημάτων, ρευμάτων και τάσεων.

Τα έργα εκτίθενται ξανά σήμερα στο θεατή, ξαναθέτουν ερωτηματικά γύρω από τη δημιουργία τους, αλλά και τη σημερινή ύπαρξή τους, και μετατρέπουν το ίδιο το μουσείο σε εργαστήριο εικόνων και ιδεών και καλλιτεχνική βιβλιοθήκη.

Η έκθεση συνοδεύεται από πλούσιο δίγλωσσο κατάλογο.
Επιμέλεια έκθεσης και καταλόγου: Θούλη Μισιρλόγλου
Επιστημονικός σύμβουλος: Ντένης Ζαχαρόπουλος