Το Opus postumum είναι το κύκνειο άσμα του  φιλοσόφου, στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής του. Θεωρώντας το ως «το κύριο έργο» του, ο Ιμμάνουελ Καντ (Immanuel Kant), σχεδίαζε αρχικά να εκπονήσει μια πραγματεία με τίτλο Μετάβαση από τις πρώτες μεταφυσικές αρχές της φυσικής επιστήμης στη Φυσική, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το επιστέγασμα της υπερβατολογικής φιλοσοφίας.

Αναζητώντας το έσχατο θεμέλιο της ενότητας του θεωρητικού και του πρακτικού Λόγου, το Opus postumum θα πραγματευθεί τελικά όλα τα μείζονα προβλήματα της κριτικής φιλοσοφίας, αποτυπώνοντας την εσωτερική της δυναμική, όχι ως απλής προπαιδευτικής διδασκαλίας, αλλά ως ολοκληρωμένου μεταφυσικού συστήματος.

Μετάφραση-Εισαγωγή-Σχόλια: Χάρης Τασάκος