Τη Δευτέρα 17 Μαΐου στο ξενοδοχείο Τιτάνια, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα – συζήτηση με θέμα, ΑΜΕΑ και Κοινωνική

Ένταξη. Σχεδιασμός και Συμμετοχή για μια αποτελεσματική στρατηγική κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το ζήτημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συνιστά μια σημαντική πρόκληση για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Όπως προκύπτει από τα  στατιστικά στοιχεία του 2007, το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ανέρχεται στο 20% έναντι 16% στην ΕΕ-27. Την ίδια στιγμή η διεθνής οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας.

Η κοινωνική ένταξη των ΑΜΕΑ επιδιώκεται μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης στην απασχόληση, σε συνδυασμό με την προσφορά υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η ποσοτική αποτίμηση αναδεικνύει την ύπαρξη ενός ευρύτατου φάσματος δομών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ιδιαίτερα σε σχέση με τα ΑΜΕΑ, διαπιστώνεται η ανάγκη βελτιώσεων.

Την Ημερίδα θα χαιρετίσουν η κ. Φ. Γεννηματά, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι κκ. Ι. Λιβανός, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς και Ρ. Σπυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές που προέρχονται από εθνικούς φορείς είναι εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συνδικάτων, της Κυβέρνησης. Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιαστούν  προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτικών. Οι προτάσεις αυτές θα οδηγήσουν στην εκπόνηση μιας τελικής Έκθεσης με συστάσεις, η οποία θα σταλεί στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές και φορείς. Η Ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό και τα ΜΜΕ. 
Διοργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠΕΚΣΑ)