Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία και το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα: Από το Βυζάντιο στη Νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Διευθυντή του Μουσείου και Γενικού Γραμματέα της ΧΑΕ, Δημήτρη Κωνστάντιου.

Στόχος της ημερίδας είναι η αναζήτηση νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην έως τώρα έρευνα. Επιδιώκεται η κριτική ματιά για τα συνήθη αντιθετικά ζεύγη και έννοιες: «Ανατολή-Δύση», «εκκλησιαστική-κοσμική τέχνη», «λόγια-λαϊκή τέχνη», «δυτική ή οθωμανική επίδραση».

Επιπλέον, προτείνεται η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην καλλιτεχνική παράδοση και στις δυνάμεις ανανέωσης ή ρήξης, την αναζήτηση της έννοιας του καλλιτεχνικού εργαστηρίου, καθώς και η εν γένει μελέτη των διαδικασιών παραγωγής και νοηματοδότησης των έργων τέχνης, μέσα στα ιστορικά και κοινωνικά τους συμφραζόμενα.

Η συνολική προσφορά του Δημήτρη Κωνστάντιου στον χώρο του πολιτισμού, στα θέματα της ολοκληρωμένης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαχείρισης του μνημειακού πλούτου υπήρξε πολύ μεγάλη. Από το 1994 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΕ, αρχικά ως Ταμίας και στη συνέχεια (2000) ως Γενικός Γραμματέας. Ανέλαβε τη διεύθυνση του Βυζαντινού Μουσείου το 1999.

Από τη θέση αυτή για μια δεκαετία κατόρθωσε να αναδιοργανώσει το Μουσείο και να το μετατρέψει σε ένα ίδρυμα πολιτισμού «ανοικτό» στο ευρύ κοινό. Με όραμα, επιμονή και αισιοδοξία ο Κωνστάντιος κατέστησε το Δημόσιο αυτό Μουσείο ενεργό, σύγχρονο φορέα πολιτισμού και επιστήμης.

H ημερίδα θα κινηθεί στις θεματικές ενότητες Οι έννοιες, τα πράγματα, και οι προσεγγίσεις τους (9:15-11:00), Η δύναμη της παράδοσης και τα όριά της (11:30-13:30), Η δύναμη της παράδοσης και οι απαιτήσεις των χρήσεων (16:30-17:30) και Η δύναμη της ανανέωσης και το βάρος της παράδοσης (18:00-20:00). Τα παραπάνω θέματα θα αναπτυχθούν με εικοσάλεπτες τοποθετήσεις και θα ακολουθεί δεκαπεντάλεπτη συζήτηση. Οι ομιλητές προέρχονται από τον χώρο των Μουσείων, του Πανεπιστημίου και γενικότερα από τον χώρο του Πολιτισμού.