Β. Σοφίας 54 και Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια
Τηλ.: 210 7216317, 210 7210045