Οι τέσσερις πιο σημαντικοί ιστορικοί τέχνης της εποχής μας, Hal Foster, Rosalind, KraussYve-Alain, BoisBenjamin και H. D. Buchloh, παρουσιάζουν ένα μνημειώδες βιβλίο τέχνης. Στην ελληνική του έκδοση την επιμέλεια έχει αναλάβει ο Μιλτιάδης Παπανικολάου, ο οποίος προλογίζει επίσης, ενώ η μετάφραση είναι της Ιουλίας Τσολακίδου.

Οι τέσσερις πιο σημαντικοί ιστορικοί τέχνης της εποχής μας, Hal Foster, Rosalind, KraussYve-Alain, BoisBenjamin και H. D. Buchloh, παρουσιάζουν ένα μνημειώδες βιβλίο τέχνης. Στην ελληνική του έκδοση την επιμέλεια έχει αναλάβει ο Μιλτιάδης Παπανικολάου, ο οποίος προλογίζει επίσης, ενώ η μετάφραση είναι της Ιουλίας Τσολακίδου.


Στις 700 περίπου σελίδες του βιβλίου αναπτύσσεται η Τέχνη από το 1900, με επίκεντρο τον Μοντερνισμό, τον Αντιμοντερνισμό και τον Μεταμοντερνισμό.

Στο σύνολο του αποτελεί μια άριστη, πρωτοποριακή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση της ιστορίας της τέχνης του 20ου αιώνα.


Οι συγγραφείς χρησιμοποιώντας τις θεωρίες και τις μεθόδους της τέχνης (από την ψυχανάλυση και την κοινωνιολογική προσέγγιση μέχρι το μεταστρουκτουραλισμό), επιχειρούν μια εξαιρετικά διεισδυτική ματιά σε βάθος χρόνου.


Η οπτική τους είναι εμπλουτισμένη από τη φιλοσοφία, την ιστορία και την κοινωνιολογία, χωρίς ωστόσο να παρακάμπτεται η χρονική αλληλουχία εξέλιξης των κινημάτων.


Καθένας τους συνεισφέρει με μια εισαγωγή που ερευνά τη μεθοδολογία και τις θεωρητικές μεθόδους πλαισίωσης της τέχνης του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα.


Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει τους αναγνώστες να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τέχνης καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα.


Αποτέλεσμα αυτής της δομής είναι οι αναγνώστες να μπορούν να παρακολουθήσουν μια χρονολογική περιγραφή της τέχνης του 20ου αιώνα ή να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία καθώς η αφήγηση ακολουθεί τα γεγονότα ανά έτος. Τα κείμενα συνοδεύονται από πάνω από εξακόσιες εικόνες έργων.


Info
Η Τέχνη από το 1900, Μοντερνισμός, Αντιμοντερνισμός, Μεταμοντερνισμός
Σελίδες: 706,
Τιμή: 95 ευρώ
Εκδόσεις Επίκεντρο, Καμβουνίων 9, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 256 146