Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη παρουσιάζει τη Συμφωνία του Δάντη για σόλο πιάνο των Λιστ-

Τάουσιγκ με την Ευαγγελία Μητσοπούλου την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011. Το 2011 είναι διεθνώς αφιερωμένο στον Ούγγρο συνθέτη για τα 200 χρόνια από τη γέννησή του (1811).

Η Συμφωνία του Δάντη σε μεταγραφή για σόλο πιάνο πρόκειται να ερμηνευθεί σε 1η εκτέλεση στην Αθήνα, καθώς και τρία έργα με κοινό χαρακτηριστικό τους ρυθμούς και τους ήχους της Λατινικής Αμερικής.

Ευαγγελία Μητσοπούλου, πιάνο