Σήμερα, 2 Οκτωβρίου στις 20:00 μ.μ. στο ιστορικό κτίριο της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, οι εκδόσεις ΟΞΥ, παρουσιάζουν  στο κοινό το βιβλίο Stencil in Athens- Τοιχογραφίες vol.2 του Δημήτρη Θεοδόση και Παυσανία  Καραθανάση.

Στο μοναδικό αυτό χώρο της πόλης, η ομάδα που δημιούργησε και επιμελήθηκε την πρώτη για τη χώρα μας έκδοση για την τέχνη του δρόμου και το Stencil graffiti, θα πραγματοποιήσει  ανοιχτή συζήτηση και video projection με φωτογραφίες από το βιβλίο.

 Πρωτοποριακό , άμεσο, ανατρεπτικό, ευέλικτο και αρκετά εικονικό, το stencil graffiti εμφανίστηκε στους τοίχους των πόλεων στις αρχές της δεκαετίας των zeros και ήρθε να ταράξει τα νερά της καθαρότητας στο αστικό τοπίο των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. Μέρος τού μετa-graffiti, της νέας τάσης στον ανατρεπτικό χώρο της παρέμβασης στον δημόσιο τοίχο, το stencil έχει κερδίσει τη θέση του στην παγκόσμια και αθηναϊκή κουλτούρα του τοίχου. Είναι τέχνη αλλά και τεχνική. Είναι αισθητική παρέμβαση αλλά και κοινωνική κριτική. Είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο που φέρνει πιο κοντά τις μέχρι τώρα διαφορετικές παραδόσεις στην αισθητική και κοινωνική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο, αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και βιώνουμε το αστικό τοπίο, αλλάζοντας έτσι την ίδια την πόλη μας.

Το Stencil in Athens, Τοιχοδρομίες vol. II περιέχει φωτογραφικό υλικό από τους τοίχους της Αθήνας, και είναι ένα πλήρες αρχείο της νέας αυτής αισθητικής δρόμου.