Το πρόγραμμα Αναδοχή Παιδιού της ActionAid υποστηρίζει η INTERAMERICAN, με την αναδοχή 39 παιδιών, ενισχύοντας τον αγώνα της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της πείνας και των κοινωνικών ανισοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το πρόγραμμα της ActionAid εστιάζει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής για τα παιδιά των φτωχών περιοχών του πλανήτη με την προσπάθεια εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, τροφής, πόσιμου νερού και εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία βασικών υποδομών.

Οι φάκελοι της αναδοχής των παιδιών παραδόθηκαν από τον κ. Γεράσιμο Κουβαρά, Γενικό Διευθυντή της ActionAid Ελλάδος, σε διοικητικά στελέχη της INTERAMERICAN, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η INTERAMERICAN ανέλαβε την πρωτοβουλία της αναδοχής παιδιών στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Πράξεις Ζωής.

Η εταιρεία επέλεξε να τονίσει με αυτή την ενέργεια το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για τα παιδιά, που εκδηλώνεται μέσα από μια δέσμη σταθερών υποστηρικτικών συνεργασιών με φορείς οι οποίοι αποδίδουν σημαντικό έργο στην κοινωνία υπέρ των παιδιών, παγκοσμίως και στη χώρα μας.

Η ΑctionAid δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες σε τοπικό επίπεδο και είναι σύμβουλος του ΟΗΕ από το 1991, ασκώντας πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε να αναθεωρηθούν αποφάσεις και πρακτικές που πλήττουν την ανάπτυξη των φτωχών χωρών.