Ο Όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα Παιδειατροφή by EPODE,  στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στον υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής και τελικά την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.

Η Carrefour Μαρινόπουλος, έχοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τον καταναλωτή, αποφάσισε να ενισχύσει την πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλοντας καταλυτικά στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών όλης της οικογένειας, κυρίως των παιδιών.

Το πρόγραμμα Παιδειατροφή by EPODE απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε παιδιά και στις οικογένειές τους, συνδράμοντας έμπρακτα στον εκπαιδευτικό ρόλο της οικογένειας σε θέματα διατροφής. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα να δράσουν αποτελεσματικά, σε όλα τα επίπεδα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιδημίας της εποχής μας, της παιδικής παχυσαρκίας.

Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη συνειδητοποίηση του προβλήματος της παχυσαρκίας καθώς και στην εκπαίδευση, με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού & την υιοθέτηση της φυσικής άσκησης στην καθημερινότητά του.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υγείας, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, καθώς και ποικίλους φορείς. Παράλληλα, συντονίζεται πλήρως από ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα των επιμέρους ενεργειών και των μεταδιδόμενων μηνυμάτων.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος στις ευρωπαϊκές πόλεις θα βοηθήσουν στη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Η βάση δεδομένων θα ονομάζεται «Πράσινη Βίβλος» και πρόσβαση σε αυτή θα έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Το πρόγραμμα EPODE, στη μεθοδολογία παρέμβασης του οποίου στηρίζεται το πρόγραμμα Παιδειατροφή by EPODE, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1991 σε 2 πόλεις της Γαλλίας σε επίπεδο Δήμων & Κοινοτήτων.

Σήμερα, συνολικά περισσότερες από 167 πόλεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η έναρξη του προγράμματος στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2008 κι η διάρκειά του υπολογίζεται από 4 έως 5 χρόνια. Για την πιλοτική εφαρμογή του έχουν επιλεγεί οι δήμοι Αγίας Παρασκευής, Αιγίου, Αργυρούπολης, Π. Φαλήρου, Περάματος και Πρέβεζας, ενώ μέχρι το 2012 πρόκειται να επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

H εταιρία PROTEINES έχει αναλάβει τον ευρωπαϊκό συντονισμό του προγράμματος, ενώ η ελληνική NOSTUS COMMUNICATIONS & EVENTS τον εθνικό συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα. Μελέτη που διεξήχθη στις πόλεις που εφάρμοσαν το πρόγραμμα EPODE στη Γαλλία, απέδειξε ότι τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας μειώθηκαν αισθητά σε σύγκριση με αυτές που δεν ακολουθούσαν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: http://www.paideiatrofi.org/