Το θέατρο Αγγέλων Βήμα, παρουσιάζει από την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου την έκθεση σχεδίων με τίτλο, \”Οταν το σχέδιο αυτονομείται\”, του Βαγγέλη Δημητρέα.

Το θέατρο Αγγέλων Βήμα, παρουσιάζει από την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου την έκθεση σχεδίων με τίτλο, \”Οταν το σχέδιο αυτονομείται\”, του Βαγγέλη Δημητρέα.

Τα σχέδια του καλλιτέχνη ακολουθούν την παράδοση του αυτόνομου σχεδίου, που προτάθηκε από ζωγράφους όπως ο Rembrandt, ο Durer, ο Michelangelo, ο Leonardo αλλά και ο Picasso, ο Kokoschka και ο Veliskovic.

Κοιτώντας ο επισκέπτης τα σχέδια μπορεί να αντιληφθεί, γιατί τα έργα του Δημητρέα φαίνονται σαν να μην χρειάζονται χρώμα. Αντιλαμβάνεται επίσης την ισχυρή σχεδιαστική κάνναβο, εξαιτίας της οποίας, τα έργα του περιλαμβάνουν επικολλημένα μέταλλα ή πλαστικά, στοιχεία που ενσωματώνονται τόσο αρμονικά, ώστε χρειάζεται επισταμένη παρατήρηση, για να τα αντιληφθεί ο θεατής.

Στην πραγματικότητα, είναι λόγω της προΰπαρξης τέτοιων σχεδίων, που στα κατασκευαστικά του κομμάτια η έννοια της ίδιας της κατασκευής φαίνεται να αναιρείται.

info
Θέατρο Αγγέλων Βήμα
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, μέχρι και την Κυριακή 16 Μαρτίου.
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια
Τηλέφωνο : 210-5242211
Καθημερινά (εκτός Τετάρτης) 18:00-22:00