Βασικοί στόχοι του προγράμματος Hyper Global / Hyper Local είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ανταλλαγή γνώσεων, η συνεργασία και η συνδημιουργία κοινών έργων μεταξύ δημιουργών από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε makers χρησιμοποιώντας την ευρεία έννοια του όρου, συμπεριλαμβάνοντας επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα, οι οποίοι παράγουν έργα και project χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες ή παραδοσιακά εργαλεία και μεθόδους, καλλιτέχνες, τεχνίτες, γλύπτες, κεραμίστες, σχεδιαστές υφασμάτων κα. που επιθυμούν να σχηματίσουν μία ομάδα εργασίας με κάποιον ομότιμο τους και είτε να ταξιδέψουν σε μία άλλη χώρα, είτε να δουλέψουν online από κοινού για να ανταλλάξουν γνώσεις.

O δεύτερος γύρος του προγράμματος Hyper Global / Hyper Local θα υποστηρίξει συνολικά 20 ανταλλαγές απ’ τις οποίες 10 θα πραγματοποιηθούν με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και 10 online. Οι ανταλλαγές είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2021 και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους μέχρι και τις 7 Ιουνίου του 2021. Όσον αφορά τις ανταλλαγές που θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά για τα μέτρα πρόληψης έναντι του Covid-19 και να ακολουθούν όλες τις επίσημες οδηγίες των χωρών που θα επισκεφτούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το MakersXchange (MAX) είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει ως σκοπό να εξετάσει μεθόδους και πρακτικές που υποστηρίζουν την κινητικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των makers. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους εξής φορείς: European Creative Hubs Network, Fab Lab Barcelona, UPTEC και Makery.