Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία παρουσιάζει την αγγλική έκδοση Hellas: genius loci.

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης με τίτλο «Ελλάδα: το πνεύμα του τόπου», που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το α΄ εξάμηνο του 2014

Η έκδοση αποτελεί τον κατάλογο της έκθεσης «Ελλάδα: το πνεύμα του τόπου», που διοργανώνει η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το α΄ εξάμηνο του 2014. Η σπονδυλωτή αυτή έκθεση παρουσιάζεται στο Περιστύλιο του Μεγάρου της Βουλής και στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στην έκθεση παρουσιάζονται εικονογραφημένες εκδόσεις και έργα τέχνης (ζωγραφικά, χαρακτικά) από Ευρωπαίους περιηγητές, καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, αρχαιοδίφες, εικονογράφους, καθώς και νεότερους και σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους. Τα έργα φιλοτεχνήθηκαν από τα τέλη του 17ου αιώνα έως τις μέρες μας και απεικονίζουν τους ιστορικούς τόπους και τις αρχαιότητες του ελληνικού χώρου. Οι ποικίλες αυτές απεικονίσεις της ελληνικής αρχαιότητας συνδιαμορφώνουν την εικόνα που ο νεότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός προσλαμβάνει για την Ελλάδα, ως ιστορικό και πνευματικό τόπο.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει εικόνες και λήμματα για 37 εικονογραφημένες ξενόγλωσσες εκδόσεις, 38 έργα Ευρωπαίων καλλιτεχνών και 44 έργα Ελλήνων ζωγράφων, καθώς και εκτενές εισαγωγικό κείμενο. Την επιστημονική επιμέλεια είχε o ιστορικός της τέχνης Θοδωρής Κουτσογιάννης, Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων και επιμελητής της ομώνυμης έκθεσης.