Χάρητος 42, Αθήνα
Τηλ.: 210 7294102

\’Ωρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 10.30 – 14.00 και 18.00 – 21.00, Σάββατο 11.00 – 15.00