Στην έκθεση του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάζονται τα βιβλία που το Ιστορικό Αρχείο διαθέτει για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή και την Αντίσταση. Αποτελούν πρωτότυπες εκδόσεις της δεκαετίας του 1940 και μεταγενέστερες της συλλογής Γ. Κ. Διαμαντόπουλου και ανήκουν σε όλα τα είδη της γραμματολογίας: Επιστημονικές έρευνες, ιστορικές μελέτες, λογοτεχνικά έργα, προσωπικές μαρτυρίες, ημερολογιακές μνήμες, καθώς και καλλιτεχνικά λευκώματα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης φωτογραφικά τεκμήρια και τυπογραφικό πιεστήριο αντιστασιακών οργανώσεων που απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας.