Η δράση έχει στόχο να δηµιουργήσει µια φυσική πλατφόµα ανταλλαγής ιδεών και να ευαισθητοποιήσει την γειτόνια για την µάθηση και την αγάπη των βιβλίων. Στην πρώτη αυτή συνάντηση προσδοκούµε να δηµιουργηθεί ένας πυρήνας πολιτών, οι οποίοι θα διαµορφώσουν και θα οργανώσουν την λειτουργία την λέσχης, θέλοντας να ενισχύσουµε την προσωπική και συλλογική πρωτοβουλία.

«Όσοι έχουν αγάπη για το διάβασμα βιβλίων και διάλογο γι’ αυτά, θα συναντηθούμε στην Ελπίδος 13. Όλοι μαζί θα συζητήσουμε για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της λέσχης.» Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με βασική γλώσσα τα ελληνικά και απευθύνεται σε όλες και όλους!

Η παρουσία της δράσης και η συζήτηση θα πραγµατοποιηθούν στον χώρο του Victoria Square Project µε την παρουσία ανθρώπων της κοινότητας της Βικτώριας, είναι ανοικτή σε όλους και µε δωρεάν συµµετοχή.