H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση είναι το νέο περιφερειακό κέντρο S+T+ARTS στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 12 νέα περιφερειακά κέντρα S+T+ARTS θα δημιουργήσουν έναν χώρο για καλλιτέχνες, επιστήμονες και τεχνολόγους όπου θα συνεργαστούν για μια κοινή αποστολή: Να αποκαταστήσουν το παρόν.

Από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022, 12 νέα Περιφερειακά Κέντρα STARTS από 11 διαφορετικές χώρες συνασπίζονται σε μια κοινή αποστολή: Να αποκαταστήσουν το παρόν.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνεργάζεται με 11 ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των ακούσιων συνεπειών της αδιάκοπης τεχνολογικής ανάπτυξης που οδηγούν στις σημερινές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Από κοινού οι οργανισμοί αυτοί θα προτείνουν τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων των καλλιτεχνών να λειτουργήσουν ως καταλύτες αλλαγής και να συμβάλουν ενεργά στην καινοτομία.

Ο πυλώνας των Περιφερειακών Κέντρων S+T+ARTS (RSCs) της πρωτοβουλίας S+T+ARTS που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2018 ως απάντηση στην ανάγκη αντιμετώπισης τοπικών ζητημάτων σε ένα πλαίσιο ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο. Τα περιφερειακά κέντρα S+T+ARTS καθιερώνονται ως σύνδεσμος για τοπικούς και διεθνείς συνεργαζόμενους φορείς από τους τομείς της τέχνης, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και της έρευνας.

Ο στόχος τους είναι διττός: να φέρουν τις παγκόσμιες προκλήσεις πιο κοντά στις κοινότητες που επηρεάζονται από το πρόγραμμα και να διευκολύνουν την ανάπτυξη λύσεων ειδικών για την εκάστοτε περιοχή, και ταυτόχρονα να μεταφέρουν το μήνυμα της πρωτοβουλίας S+T+ARTS σε τοπικό επίπεδο, τοποθετώντας την ανθρωπιστική καινοτομία στο επίκεντρο των σύγχρονων προβληματισμών για το παρόν και το μέλλον μας.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ με σκοπό να διερευνήσουν τη δυνατότητα αποκατάστασης του παρόντος μέσα από αστικούς μετασχηματισμούς και μετασχηματισμούς που βασίζονται σε πόρους, σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και στην τέχνη σε περιφερειακό επίπεδο.

Δημιουργώντας το πλαίσιο για διαδικασίες καινοτομίας στο σημείο επαφής της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, ενθαρρύνουν την κριτική του παρόντος, την εξερεύνηση πέρα από τους σημερινούς περιορισμούς και την επανεφεύρεση άλλων πιθανών μελλοντικών προοπτικών.

Ενώ οι προκλήσεις που τίθενται είναι πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες, οι λύσεις απαιτούν εστίαση σε συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα. Έτσι, στο “Repairing the Present” οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί σκέφτονται παγκόσμια αλλά δρουν τοπικά, καθορίζοντας τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως στις περιοχές τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Κάθε Περιφερειακό Κέντρο S+T+ARTS θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα εμπειρογνωμόνων (S+T+ARTS Expert Program), στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της βιομηχανίας, των ΤΠΕ, της κοινωνίας των πολιτών, της εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του πολιτισμού για να καθορίσουν τοπικές προκλήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από τη δημιουργική και κριτική οπτική των καλλιτεχνών.

Οι προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν με 21 υποτροφίες καλλιτεχνών και 27 εκδηλώσεις της Ακαδημίας S+T+ARTS (S+T+ARTS Academy). Στις 15 Οκτωβρίου 2021 θα δημοσιευθεί ανοικτό κάλεσμα που θα απευθύνεται σε διεθνείς καλλιτέχνες με έντονο ενδιαφέρον για τη βιώσιμη καινοτομία, τις διεπιστημονικές συνεργασίες, καθώς και τον τεχνολογικό πειραματισμό που αφορά προβλήματα της καθημερινής ζωής. Οι υποτροφίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2022.

Με τη δημιουργία των κατάλληλων συνεργειών από την αρχή και τη μελετημένη συσχέτιση καλλιτεχνών με τοπικούς φορείς, οι εταίροι της κοινοπραξίας θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή γνώσεων.

Οι καλλιτέχνες θα εισχωρήσουν στα εργαστήρια των ερευνητικών ιδρυμάτων και στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων και οι ερευνητές θα προσκληθούν στα στούντιο των καλλιτεχνών. Μαζί θα αναπτύξουν νέες έννοιες, εργαλεία και προϊόντα και θα αναλύσουν τον πιθανό αντίκτυπό τους σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε πάρκα πρωτοτύπων (Prototyping Parks) και εκθέσεις ανά την Ευρώπη.

Παράλληλα με τις υποτροφίες καλλιτεχνών, περαιτέρω προγράμματα θα προσελκύσουν πολίτες και νέους σε εκδηλώσεις της Ακαδημίας S+T+ARTS, που περιλαμβάνουν από εκπαιδευτικά εργαστήρια, αποστολές πεδίου, σχολικές επισκέψεις και hackathons μέχρι συνέδρια και δραστηριότητες δικτύωσης.

Με επικεφαλής το Cleantech Hub Snowball (Βέλγιο), πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Μουσείο MAXXI (Ιταλία), το STATE (Γερμανία), η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), το In4Art (Ολλανδία), το MEET (Ιταλία), το CCCB (Ισπανία) και η Ars Electronica (Αυστρία), συμπράττουν με τους κόμβους τέχνης και τεχνολογίας Sony CSL Paris (Γαλλία), Kersnikova (Σλοβενία), CYENS (Κύπρος), και Art Hub Copenhagen (Δανία) για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία ενός πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος με τη μεταφορά των τοπικά αναπτυγμένων, διεπιστημονικών λύσεων στο ευρύτερο πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πλαίσιο. Δεσμευμένοι να «επιδιορθώσουν το παρόν», οι 12 συνεργαζόμενοι φορείς ελπίζουν να πυροδοτήσουν μια κριτική συζήτηση σχετικά με το παρόν και τον τρόπο με τον οποίο συλλογικά οραματιζόμαστε ένα καλύτερο μέλλον.

Διαβάστε επίσης:

Onassis Culture: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2021-2022