Το Φεστιβάλ Ρεματιάς προσφέρει την τέχνη, εμείς την αλληλεγγύη.
Προσφέρουμε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης
για την επιβίωση των συνανθρώπων μας που πλήττονται από την κρίση.

Μέσα από οικείες μνήμες αλλά και από πρωτόγνωρα και ασυνήθιστα ηχητικά μονοπάτια, οι δυο καλλιτέχνες κατά τη μουσική τους αυτή συνύπαρξη, αναζητούν τη μουσική τους έκφραση επιδιώκοντας την κατάργηση του χρόνου και των γεωγραφικών συνόρων.

Μουσικοί:

Γιάννης Κιριμκυρίδης (πιάνο)
Τάσος Πούλιος (κανονάκι)
Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα – κρουστά)
Θάνος Χατζηαναγνώστου (κρουστά)

Σημειώνεται ότι στο Θέατρο της Ρεματιάς υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης με αυτοκίνητο για τα άτομα με κινητική αναπηρία καθώς και τουαλέτα ΑμεΑ.