Λόγω του μεγάλου αριθμού αξιόλογων υποψηφιοτήτων, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στις 350, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ αποφάσισε την αύξηση των εγκεκριμένων σεναρίων από 15 σε 20, καθώς και την αύξηση της χρηματοδότησής του από το αρχικώς εγκριθέν ποσό των 300.000 € στο ποσό των 400.000 €.

Η ΕΡΤ στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό κινηματογράφο και το μικροφίλμ δίνοντας βήμα, μεταξύ άλλων, και στους νέους σκηνοθέτες να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους.

Οι είκοσι (20) ταινίες που εγκρίθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες:

«Ηoneymoon», «Mammalia», «Λευκά Χριστούγεννα», «Γκέκας», «MJ», «Η ελληνική περιπλοκή», «Claw Machine», «Hotel Κένταυρος», «Μια πολυθρόνα στο πεζοδρόμιο», «Ο σκύλος», «Hopepunk», «Φυλάττω πίστη και υπακοή», «Numb», «Παλίρροια», «Παράδοξη αϋπνία», «Βoo!», «Το τεστ», «Το καλοκαίρι που παρατήρησα για πρώτη φορά τον ήλιο να δύει», «Ο κλέφτης», «2 Σεπτεμβρίου»