Οι συμμετέχοντες, αρχιτέκτονες και εικαστικοί, δια-λέγονται με τους χώρους του Μουσείου και η κάθε λέξη, με την πρόθεση "δια" μπροστά, βρίσκει την χωρική και εικαστική της έκφραση. Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι του Βυζαντινού Μουσείου, θα φιλοξενήσουν, 37 έργα, 10 διαλέξεις και άλλες παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2014.