Οι εκδόσεις Ταξιδευτής παρουσιάζουν το εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο του καθηγητή Κώστα Γουλιάμου Η βιοπολιτική του Ολοκληρωτισμού- Δοκίμια για την παθολογία του καπιταλισμού που αναλύει τις αναδιαρθρώσεις της οικονομικής δομής του καπιταλισμού και που αυτές μας οδηγούν.

Είναι φανερό πως με τη συσσώρευση και διεθνοποίηση του κεφαλαίου αναπτύσσεται ένα είδος βιοπολιτικής του ολοκληρωτισμού από δυνάμεις και μηχανισμούς του καπιταλισμού στο πεδίο της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικολογικής και πολιτισμικής σφαίρας. Την κατεύθυνση αυτή διευκολύνουν αφενός η κατάτμηση της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες αφετέρου η επιταχυνόμενη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας.

Ο Κώστας Γουλιάμος είναι Καθηγητής και Αντιπρύτανης Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.