Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Eθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο διοργανώνουν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στα γραφεία Αθηνών του Ιδρύματος   συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της έκθεσης Η Γυναίκα στις λατρείες και τις γιορτές της Κλασικής Αθήνας.

Η έκθεση διερευνά, μέσω 150 και πλέον εκθεμάτων, τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους η θρησκευτική λατρεία συνέβαλλε όχι μόνο στην προσωπική ολοκλήρωση των γυναικών, αλλά και στην διαμόρφωση της ταυτότητας των πολιτών της σημαντικότερης πόλης του αρχαιοελληνικού κόσμου.
Το πρώτο τμήμα της έκθεσης παρουσιάζει τις κύριες γυναικείες θεότητες των Αθηνών και της Αττικής, στην λατρεία και τις γιορτές των οποίων συμμετείχαν πολύ ενεργά οι γυναίκες: την Αθηνά, την Αρτέμιδα, την Αφροδίτη, την Δήμητρα και την Περσεφόνη.

Ανάμεσα στις θεές και τις θνητές βρισκόταν μια μικρή ομάδα από ηρωίδες ―με τις οποίες και ασχολείται το επόμενο τμήμα της έκθεσης―, γυναίκες που, όπως πιστευόταν, είχαν ζήσει στο απώτατο παρελθόν και είχαν αναδειχθεί, μετά τον θάνατό τους, σε μορφές που λατρεύονταν θρησκευτικά.

 Στην συνέχεια, η έκθεση εισέρχεται στον κόσμο των ιερειών, ιστορικών και μυθολογικών, και εξετάζει την εικονογραφία τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κυριότερο γνώρισμά τους, το μεγάλο κλειδί του ναού. Οι ποικίλες τελετουργικές πράξεις, μερικές από τις οποίες αφορούσαν όλες τις λατρείες, ενώ άλλες, την λατρεία μίας συγκεκριμένης θεότητας, παρουσιάζονται στο επόμενο τμήμα.

Η έκθεση κλείνει με τον κύκλο της ζωής των Αθηναίων γυναικών, από την γέννηση ώς τον θάνατο, υπογραμμίζοντας καίρια μεταβατικά σημεία, καθώς και τον ρόλο της τελετουργίας σε καθένα από αυτά.
Η έκθεση επιχειρεί να διορθώσει την κατά κανόνα ζοφερή άποψη ότι η ζωή των Αθηναίων γυναικών ήταν πολύ περιορισμένη όσον αφορά την δημόσια σφαίρα και την συμμετοχή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι. Η συμμετοχή των γυναικών σε θρησκευτικές λατρείες και γιορτές, είτε δίπλα στους άνδρες είτε ξεχωριστά από αυτούς, υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή λειτουργία της πόλεως.

Η έκθεση Γυναίκες και λατρεία παρουσιάζει εκθέματα από ορισμένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και των Η.Π.Α.