Ξενοφώντος και Ζέπου 14, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9650318
Τηλ. για κρατήσεις: 080160000, 210 678600