Η διάλεξη-performance είναι αποτελούμενη από αρχειακό υλικό, αποτέλεσµα έρευνας για τη σφαγή της Μπάγκουα, το κίνηµα του εννιαώρου και τη ζωή της Μαρίας Πανταζή. Η διάλεξη-performance πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μπιενάλε της Αθήνας.