Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το Περιοδικό «Ανατολή» (Εκδόσεις  CNRS -Γαλλικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) συνδιοργανώνουν…

… ένα διήμερο διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2012 με τίτλο: Γεωπολιτική των Πολιτισμών. 

«Η Σύγκρουση των πολιτισμών» του Samuel Huntington: είκοσι χρόνια μετά. Απολογισμοί και προεκτάσεις

Το συνέδριο αυτό θα συγκεντρώσει επιστήμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Γαλλία, την Αγγλία, την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες χώρες, είκοσι χρόνια μετά από την ομιλία του Samuel Huntington για την «Σύγκρουση των Πολιτισμών». Η έκδοση των συμπερασμάτων του συνεδρίου στο τέταρτο τεύχος του γαλλόφωνου περιοδικού Ανατολή (Anatoli, CNRS Editions) θα συμπέσει με την εικοστή επέτειο από την δημοσίευση του άρθρου του Huntington στο περιοδικό Foreign Affairs.

Θα συζητηθεί το θέμα του Πολιτισμού ως έννοια, από θεωρητική και γεωπολιτική άποψη. Ανάμεσα στα ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τους ομιλητές συγκαταλέγονται:
 1.Ποιές υπήρξαν οι γεωπολιτικές συνέπειες από το άρθρο του Huntington και τις ποικίλες ερμηνείες και παρερμηνείες του; Πώς συνδέεται η διανοητική αυτή παρέμβαση με τις μεγάλες εξελίξεις της εποχής μας;
 2.Ποιά είναι η γενεαλογία και η εξέλιξη της έννοιας του Πολιτισμού στις ιστορικές και κοινωνικές επιστήμες; Πόσο προσφέρεται για να ερμηνεύσει την εμπειρία της Ανθρωπότητας; Πως συγκρίνεται η αντίληψη του Huntington με τις αντιλήψεις του Spengler, του Duroselle, του Toynbee;
 3.Τι διδάγματα μπορούν να αντληθούν για την θεωρητική συζήτηση από την μελέτη της περιοχής η οποία αποτελεί το αντικείμενο του περιοδικού Ανατολή (από την Αδριατική ώς την Κασπία); Σε τι βαθμό επηρεάστηκαν ο Toynbee και ο Huntington από την σχετική γνώση και εμπειρία;
 4.Η Θράκη μπορεί να αποτελέσει ιστορικό παράδειγμα πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και συμβίωσης; Υπό ποιές συνθήκες κυριάρχησαν εκεί οι συγκρουσιακές λογικές; Πώς μπορεί να επανακτήσει ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτισμική επικοινωνία; Πώς μπορεί να συμβάλει ο ρόλος αυτός στην αναπτυξιακή της πορεία;
 5.Τι εναλλακτικά θεωρητικά σχήματα μπορούν να προταθούν για να ενταχθεί ο πολιτισμικός παράγων στην πολιτική ανάλυση; Ποιός είναι ο ρόλος της γεωγραφικής επιστήμης; Τι προσφέρουν οι θεωρήσεις μεγάλων διανοητών γεωγράφων, όπως ο Pierre Gourou και ο Jean Gottmann;
 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό μορφή συζητήσεων μετά από σύντομες ανακοινώσεις, το πλήρες κείμενο των οποίων θα έχει διανεμηθεί προηγουμένως. Τις εργασίες του συνεδρίου θα ακολουθήσει ένα διήμερο επισκέψεων στη Θράκη.

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης  με την οργάνωση του συνεδρίου εορτάζει την δεκάτη επέτειο της λειτουργίας του.

Ακούστε τις εισηγήσεις του συνεδρίου ζωντανά εδώ.