Βουτάδων 32-34, Γκάζι
Τηλ.: 210 3460347, 210 3452277