Σουηδίας 61, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7210536
E-mail: gen_recep@ascsa.edu.gr