Ελληνικός Κόσμος, Κτίριο 7, Πειραιώς 254, Ταύρος
Tηλ.: 212 2542787