Λεωφόρος Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 7773319