Ο Βοτανικός Κήπος του Δήμου Σταυρούπολης και το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θέλοντας να συμβάλλουν, να ενημερώσουν και να αναδείξουν το πρόβλημα της απώλειας της βιοποικιλότητας, προκηρύσσουν τον τρίτο διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό τους με θέμα: Φυτική Βιοποικιλότητα – η τέχνη της φύσης.

Με αφορμή το 2010, το οποίο ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας, οι διοργανωτές  καλούν τους φωτογράφους, με τον πλέον δημιουργικό που μπορεί ο καθένας, να αδράξουν την ευκαιρία, και να εμπλέξουν την τέχνη τους με την διεθνή αγωνία για το περιβάλλον.

Με τον όρο βιοποικιλότητα ορίζεται το σύνολο των ζωντανών οργανισμών στη γη (βιολογικά γένη και είδη), η ποικιλία των μεταξύ τους σχέσεων (οικοσυστήματα), αλλά και των εικόνων (τοπία) που έχει ο άνθρωπος για το φυσικό περιβάλλον. Η βιοποικιλότητα αναφέρεται σε 4 επίπεδα που αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της γενετικής βιοποικιλότητας (γένη), δηλαδή το άθροισμα των συγγενών ειδών με ίδια τα βασικά γνωρίσματα που κληρονομούνται σταθερά στους απογόνους (φυτικό βασίλειο – άθροισμα – κλάση – τάξη – οικογένεια –  γένος) π.χ. γένος Citrus – εσπεριδοειδή.

Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό της βιοποικιλότητας των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας Είναι δηλαδή το σύνολο των ατόμων κοινής καταγωγής με όμοια μορφολογικά γνωρίσματα  (είδος – υποείδος – ποικιλία – φόρμα – κλώνος) π.χ. είδος citrus limon – λεμονιά, citrus sinensis – πορτοκαλιά, citrus aurantium – νερατζιά κ.α.

Το τρίτο επίπεδο γνωστό ως βιοποικιλότητα οικοσυστημάτων ή φυτοκοινωνιών εκφράζεται με το πλήθος των συνδυασμών ειδών φυτών και ζώων (οικοσυστημάτων) που συναντώνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Το τέταρτο επίπεδο είναι εκείνο της βιοποικιλότητας των τοπίων, το οποίο εκφράζεται με το πλήθος των τύπων τοπίων (αβιοτικών και βιοτικών στοιχείων) που εμφανίζεται σε μια περιοχή ή σε μια χώρα.

Η βιοποικιλότητα σήμερα δοκιμάζεται έντονα λόγω των πολλαπλών πιέσεων που δέχεται από ανθρώπινες παρεμβάσεις και από την κλιματική αλλαγή. Η απώλεια της βιοποικιλότητας κρύβει σημαντικούς κινδύνους για την ποιότητα της ζωής και την οικονομική ανάπτυξη. Το πρόβλημα πρέπει να αναδειχθεί και να παρθούν μέτρα από τις κυβερνήσεις των κρατών, τις κοινωνίες και τον καθένα ξεχωριστά.

Σ’ αυτά τα πλαίσια και με έμφαση στην ελληνική φυτική βιοποικιλότητα, οι διαγωνιζόμενοι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι καλούνται να αποτυπώσουν με την προσωπική τους ματιά και να αποδώσουν με κάθε δυνατό τρόπο το θέμα. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε φωτογραφικές απόψεις που μπορεί να ξεκινούν από την παραδοσιακή (κλασική) φωτογραφία και να φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη, την εικαστική, την κατασκευασμένη ή την ψηφιακή. Περιορισμοί τεχνικών, χρωματολογικών ή άλλων παρεμβάσεων στις φωτογραφίες δεν τίθεται από την οργανωτική επιτροπή.

Όροι του διαγωνισμού
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Μπορούν να στείλουν φωτογραφίες τους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, χωρίς διαχωρισμούς.

2. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με portfolio, μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών.

3. Τα έργα αποστέλλονται ή παραδίδονται μόνο στη διεύθυνση: Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης, Περικλέους 9 Α, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Με τη ένδειξη ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

4. Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 15/7/2010 ( σφραγίδα ταχυδρομείου)

5. Η κριτική επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Σταυρούπολης, από εκπρόσωπο του Φ.Κ.Θ. και τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γεωπονικής Σχολής  του Α.Π.Θ. κ. Τσαλικίδη Ιωάννη.

6. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.

7. Κάθε φωτογραφία θα σταλεί τυπωμένη σε χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον 20×25 cm, έτοιμη για παρουσίαση, και για τις ανάγκες του καταλόγου, σε ψηφιακή μορφή με διαστάσεις 22 cm η μεγάλη πλευρά και σε ανάλυση 300 dpi. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας (ακόμη κι αν αυτή αποτελεί μέρος σειράς) θα αναγράφεται τίτλος  (εάν υπάρχει) , τόπος λήψης της φωτογραφίας, ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται). Γλώσσες εκτός της Ελληνικής, η Αγγλική και Γερμανική.

8. Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θ’ αποτελέσουν τον κορμό μεγάλης φωτογραφικής έκθεσης, η οποία αφού παρουσιαστεί στον Εκθεσιακό χώρο του Δήμου Σταυρούπολης, θα περιοδεύσει στη συνέχεια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η πιθανή ημερομηνία της έκθεσης θα είναι η 15η Σεπτεμβρίου του 2010. 

9. Το κόστος ανάρτησης και παρουσίασης των έργων στην έκθεση επιβαρύνει τον διοργανωτή. Το ίδιο και η περιοδεία της έκθεσης. Αν κάποιος δημιουργός έχει συγκεκριμένη πρόταση ανάρτησης αναλαμβάνει να την υλοποιήσει ο ίδιος, αφού  την συμπεριλάβει στο φάκελο υποβολής των έργων του, ώστε η Επιτροπή να τη λάβει υπόψη της (πχ διαστάσεις μεγαλύτερες αυτών  που υπεβλήθησαν επικολλημένες σε capa fix).

Τουλάχιστον 60 από τις βραβευμένες φωτογραφίες της έκθεσης θα περιληφθούν σε έναν πολυτελή κατάλογο/ λεύκωμα, ο οποίος θα αποσταλεί δωρεάν σε όλους τους βραβευμένους φωτογράφους. 15 από τις φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν σε ημερολόγιο που θα εκδοθεί για το έτος 2011.

Συμβολικά βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις φωτογράφους. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της πρώτης έκθεσης φωτογραφίας. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και οι ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα ανακοινωθούν στον τύπο, στο internet ( στο δικτυακό τόπο του διοργανωτή http://www.stavroupoli.gr/ και http://www.fkth.gr/ ) και σε όλους όσους έλαβαν μέρος.