Πλ. Δεξαμενής, Κoλωνάκι
Τηλ.: 210 3623942, 210 3602363