Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Μεταφυσική και φυσική κατά τον Descartes», στο Auditorium Theo Angelopoulos.

Η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013, στις 18.30.

Με αφορμή την έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου «Οι αρχές της φιλοσοφίας Ι και ΙΙ» του René Descartes, οι εκδόσεις Εκκρεμές και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αφιερώνουν μια βραδιά στο έργο του.

Πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και την Γαλλία θα προσεγγίσουν διαφορετικές πλευρές τις καρτεσιανής σκέψης, και πιο συγκεκριμένα τις σχέσεις μεταξύ φυσικής και μεταφυσικής.

Ο Ρενέ Ντεκάρτ έχει αποτελέσει σύμβολο της επανάστασης την οποία μπορεί να πραγματοποιήσει η δύναμη του νου. Το έργο του, ωστόσο, το γνωρίζουμε αποσπασματικά. Οι αρχές της φιλοσοφίας του, γραμμένες μετά τους Μεταφυσικούς στοχασμούς του, είναι το μοναδικό έργο στο οποίο ο Ντεκάρτ συνοψίζει τη φιλοσοφία του και βοηθά τον αναγνώστη να μελετήσει το ρόλο των περίφημων μεταφυσικών του αρχών στη φυσική, τη θεωρία του για τη συμπεριφορά των σωμάτων στον κόσμο. Στο έργο αυτό παραδίδεται με συστηματικό τρόπο μια σειρά όρων ανάγνωσης και αναστοχασμού της πραγματικότητας μέσα από το πρίσμα της νεότερης φιλοσοφικά θεμελιωμένης επιστήμης. Αν και οι Αρχές προορίζονταν ως διδακτικό εγχειρίδιο, βρέθηκαν τελικά στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τη διάδοση και την επίδρασή τους στην παραγωγή νέων επιχειρημάτων από τον Σπινόζα, τον Μαλμπράνς, τον Λάιμπνιτς, τον Νεύτωνα κ.ά.

Ομιλητές :

Denis Kambouchner, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Paris I

Διονύσιος Αναπολιτάνος, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στέλιος Βιρβιδάκης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασιλική Γρηγοροπούλου, μεταφράστρια και επιμελήτρια του βιβλίου

Άρης Στυλιανός, επίκουρος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στάθης Ψύλλος, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών