Καρύτση 8, Πλατεία Αγ. Γεωργίου, Αθήνα
Τηλ. κεντρικό κτήριο: 210 3221917, 210 3225310
Τηλ. κτήριο σχολών: 210 3821507
E-mail: [email protected]