Οι εικαστικοί Άρης Κατσιλάκης και Κωνσταντίνα Δούνια, συνεκθέτουν στο K&K Showroom παρουσιάζοντας  ένα μέρος από την καινούργια τους ατομική δουλειά.

Ο τίτλος της έκθεσης “Ευρήματα” αποτελεί κοινό προβληματισμό των δυο καλλιτεχνών  και περιστρέφεται γύρω από τον πειραματισμό με πολυποίκιλα υλικά όπως ο πηλός, οργανικά και βιομηχανικά υλικά , σχέδια και σπουδές σε χαρτί, που ανασυνθέτονται σε ενδιαφέρουσες μορφές και παράγουν ένα σύνολο έργων που συνδιαλέγονται μεταξύ τους  και προτείνουν ευφυείς οργανικές φόρμες .

Ο Άρης Κατσιλάκης σημειώνει χαρακτηριστικά για το έργο του: «Η ενότητα των έργων μου πραγματεύεται την έννοια της μετάλλαξης “Mutation” έχει αναφορά στη καταστροφή του πολιτισμού μέσα από τις ίδιες του τις δομές, στις μεταβολές που υφίσταται το γενετικό υλικό των οργανισμών, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου, στο περιβάλλον που λεηλατείται από την ανθρώπινη απληστία για χάρη της εξέλιξης. Αντλώ στοιχεία από το περιβάλλον και μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες παρατήρησης και αντίληψης, κτίζω βιομορφικές φόρμες, λείψανα μιας νέας πραγματικότητας, κατάλοιπα έμβιων όντων μιας άλλης εποχής, τερατογεννέσεις  που  περιπλέκονται και συγχωνεύονται με τα βιομηχανικά κατάλοιπα του καιρού μας.»

Η Κωνσταντίνα Δούνια αναφέρει για την ενότητα των έργων της: «Η σύνθεση των οργανικών και των βιομηχανικών υλικών ανακαλεί εικόνες μέσω της μνήμης,  “Μemoria”,και ανασύρει πληροφορίες συνειδητά ή ασυνείδητα, οι οποίες κωδικοποιούνται διαφορετικά στο καθένα μέσω των εμπειριών. Παρατηρώντας τον άνθρωπο και το φυσικό του κόσμο δημιούργησα μία σειρά έργων εστιάζοντας στην επιδερμίδα ως κάτι επιφανειακό, αποκρουστικό, σπλαχνικό και εσωτερικό.  Τα στοιχεία της γέννησης ως θάνατος και της φθοράς ως ζωή συνυπάρχουν στο έργο μου δημιουργώντας ένα χώρο μεταξύ ζωγραφικής και γλυπτικής συνθέτω ένα κόσμο βλέποντας την αιχμή ως κάτι οικείο, καθημερινό, επανασυνδέοντας την τελετουργική αίσθηση σε αυτό που λέμε ζωή.»