Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται ο Ευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός «Ανασυγκρότηση του Κέντρου της Αθήνας …

με άξονα την οδό Πανεπιστημίου» που χρηματοδοτεί και διοργανώνει το Ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), την Αττικό Μετρό Α.Ε., την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων.   

Από τις 21 Μαΐου 2012 έως σήμερα ο διαδικτυακός κόμβος του διαγωνισμού www.rethinkathenscompetition.org έχει δεχτεί πάνω από 17.000 επισκέψεις ενώ έχουν εγγραφεί πάνω από 1.200 ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, προερχόμενοι από περισσότερες από 55 χώρες διεθνώς! Η προθεσμία εγγραφής στον Διαγωνισμό λήγει στις 23 Ιουλίου 2012.

Είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι μέσα στην αβέβαιη πραγματικότητα των ημερών μας, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός του Ιδρύματος Ωνάση έχει καταφέρει να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει την παγκόσμια αρχιτεκτονική κοινότητα, δίνοντας όραμα και ελπίδα για το μέλλον σε νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες αλλά και απλούς πολίτες.     

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι από όλα τα κράτη Μέλη της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθώς και από τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το δικαίωμα στη διεθνή συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Στο α\’ στάδιο θα κατατεθούν ιδέες (Διαγωνισμός Ιδεών) εκ των οποίων θα επιλεγεί έπειτα από αξιολόγηση μικρός αριθμός μελετών που θα διαγωνιστούν μεταξύ τους στο επόμενο στάδιο (Διαγωνισμός προσχεδίων). Στους νικητές του Διαγωνισμού θα απονεμηθούν βραβεία συνολικού ύψους Ευρώ Εκατόν Εξήντα Χιλιάδων (€ 160.000.-).

 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το α\’ στάδιο του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός Ιδεών) λήγει την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012. 

     

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θέτει το θέμα της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητά μας και μέσα από αυτόν θα προκληθεί ενδιαφέρον, ώστε να καλλιεργηθεί δημόσια συζήτηση για τις νέες συνθήκες που θα αναζωογονήσουν με ελκυστικό και βιώσιμο τρόπο το Κέντρο της Αθήνας. Στόχος της μελέτης που θα προκριθεί είναι οι ουσιαστικές αλλαγές στην εικόνα, τη δομή και τη λειτουργία του κέντρου, επιλύοντας τα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και αναβαθμίζοντας την πόλη ώστε να γίνει φιλική, ελκυστική για να ανταγωνιστεί τις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις. Η ασφάλεια, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η εγκατάσταση και επιστροφή της κατοικίας, η ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου και η πνοή ποιότητας και ζωής σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, θα αποτελούν βάση της μελέτης. Η Αθήνα θα μεταμορφωθεί σε ζωντανή πόλη όλο το 24ωρο.