Κρέμου 141, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9560306, 210 9591043