Χρώμα, έμπνευση, δημιουργία, σύγχρονη προσέγγιση, διαφορετικότητα και εξέλιξη χαρακτηρίζουν την ετήσια έκθεση της Σχολής καλών & εφαρμοσμένων τεχνών Αιγαία για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2016.

Στην έκθεση παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά δείγματα από τη δουλειά των φοιτητών των κλάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και εικαστικά έργα των μαθητών του Ινστιτούτου Αιγαία. Εκτός από το εικαστικό εκθεσιακό μέρος, στις 22 Ιουνίου 2016 στις 8:00μμ, φοιτητές της σχολής Αιγαία, θα παρουσιάσουν τις τελικές συλλογές τους σε επίδειξη δημιουργικής και σύγχρονης μόδας και στη συνέχεια στις 9:00μμ θα παρουσιάσουν ταυτόχρονα, σε όλο το κτίριο της σχολής, Performances τα οποία δημιούργησαν και επιμελήθηκαν οι ίδιοι.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα λειτουργεί ο θεσμός OPEN DAYS,  στο πλαίσιο του οποίου ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται και να ενημερώνονται λεπτομερώς, για όλα τα προσφερόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα και να ξεναγούνται στην έκθεση και στους χώρους της σχολής.