Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σας καλεί στον Γ΄κύκλο Ομιλιών με θέμα «Οι κρίσεις και ο καταλυτικός τους ρόλος στον μεσαιωνικό κόσμο» που

θα πραγματοποιηθεί από τις 7 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2012.

Η βίωση μιας κρίσης, όπως η σημερινή, αυξάνει το ενδιαφέρον για τη μελέτη των ποικίλων κρίσεων που συνέβησαν στο παρελθόν. Προσεγγίζοντας προηγούμενες περιόδους κρίσης διαπιστώνει κανείς ότι υπήρξαν καταλυτικές για την εποχή τους και επιτάχυναν καθοριστικές εξελίξεις.

Στον κύκλο ομιλιών του Φεβρουαρίου επιθυμούμε να μελετήσουμε τις κρίσεις υπό αυτό το πρίσμα και να τις εξετάσουμε ως κορυφώσεις μιας πορείας, η οποία συνοδεύεται από σειρά αρνητικών φαινομένων. Η υπέρβαση τέτοιων περιόδων δοκιμασίας σηματοδοτούσε την επάνοδο σε ομαλότερες καταστάσεις αλλά και τη διαμόρφωση νέων συσχετισμών δυνάμεων. Συνεπώς, αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις ως καταλύτες, ως προπομπούς αλλαγών και, παρατηρώντας τις εκ των υστέρων, ως πρόδρομούς τους.

Ο μεσαιωνικός κόσμος, βυζαντινός, δυτικός και ανατολικός, συνιστά πρόσφορο πεδίο μελέτης. Κρίσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, θεσμών, διεθνών σχέσεων κ.ά. έπλητταν τις κοινωνίες της εποχής, άλλοτε μεμονωμένα και άλλοτε καθολικά.

 

Η θεματική των διαλέξεων επιχειρεί να προβάλει ποικίλες περιπτώσεις και φαινόμενα, όπως επίσης αποσκοπεί να αναδείξει, μεταξύ άλλων, τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν τέτοιου είδους κρίσεις από διαφορετικούς μεσαιωνικούς πολιτισμούς.

Οι κρίσεις υπήρξαν πάντοτε επώδυνες και ως επί το πλείστον αναπόφευκτες. Σπάνια ήταν δυνατόν να διαγνωσθεί με ακρίβεια η κατάσταση που θα επακολουθούσε, ωστόσο ήταν βέβαιο ότι θα άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο εξελίξεων.

Διοργάνωση: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

7 Φεβρουαρίου 2012
Εισαγωγή στη θεματική: Σκέψεις για τη σημασία των κρίσεων στην Ιστορία
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η «παγκόσμια» κρίση του 3ου αιώνα μ.Χ. ως καταλύτης εξελίξεων
Ευάγγελος Χρυσός, Ομότ. Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής

Ακμή και κρίση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα
Μαρία Γερολυμάτου, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, ΕΙΕ

14 Φεβρουαρίου 2012

Το κύκνειο άσμα της βυζαντινής Αιγύπτου, οι Άραβες προ των πυλών: Αναρχία στη διοικητική και στρατιωτική οργάνωση, αγροτικά προβλήματα, θρησκευτικές έριδες
Βασίλειος Χρηστίδης, Research Fellow at the University of South Africa, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών και τέως Καθηγητής των Πανεπιστημίων Columbia και Ιωαννίνων

Η προφεουδαρχική κρίση στο Βυζάντιο
Τηλέμαχος Λουγγής, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, ΕΙΕ

Κρίση θεσμών και αξιών στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη υπό τη σκιά της νορμανδικής κατάληψης (1185)
Γεράσιμος Μέριανος, Δόκιμος Ερευνητής, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, ΕΙΕ

21 Φεβρουαρίου 2012

 «Η έρις περί την περιβολήν» ως τυπική περίπτωση μεσαιωνικής κρίσεως
Μιχαήλ Βέλλας, ομότ. Kαθηγητής Ιστορίας Θεσμών και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πολιτική κρίση και στρατηγικές αφήγησης του παρελθόντος: Από τη 
Σικελία στη «σικελικότητα» του 12ου αιώνα

Ελένη Τούντα, Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

28 Φεβρουαρίου 2012

Το Βυζάντιο αντιμέτωπο με την καταστροφή. Η κρίση του 14ου αιώνα, οι επιπτώσεις και η διαχείρισή της
Πολύμνια Κατσώνη, Αν. Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τομές στην ιστορία των λαών της ανατολικής Μεσογείου:
Κρίσεις και ανατροπές
Χασάν Μπαντάουϊ, Επικ. Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας αραβοϊσλαμικού κόσμου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για το σύνολο των εκδηλώσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο