Μιχαλακοπούλου 1 και Β. Κωνσταντίνου 50
Τηλ.: 210 7235937-8