Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μονωδούς στις 21 και 22/9/2010, στο θέατρο Ολύμπια. Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να πληροφορηθούν για τις ώρες πραγματοποίησης των ακροάσεων μετά τις 15/9/2010, από τον ιστοχώρο της ΕΛΣ.  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3711 445 και 210-3662 030 – 040.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΕΛΣ (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, στοά Πεσμαζόγλου), όπου θα τους δοθεί το ειδικό έντυπο αίτησης.

Εναλλακτικά, η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Η ειδική φόρμα-αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστοχώρο της ΕΛΣ http://www.nationalopera.gr/, η οποία στη συνέχεια θα αποστέλλεται μέσω e-mail στην διεύθυνση: protocol@nationalopera.gr.

Ως τελευταία ημέρα παραλαβής των δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010. Κάθε αίτηση θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία.