Στον Εικαστικό Κύκλο, στο Κολωνάκι παρουσιάζονται για το διάστημα από 15 έως 31 Ιουλίου οι εστάμπες (estampes) του Μανώλη Χάρου. Πρόκειται για

διαφορετικούς «ψηφιακούς» πίνακες που τυπώνονται, μετά από αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις και μέσα από επεξεργασία και χρωματικές παραλλαγές που δημιουργούνται ψηφιακά.

Ο Μανώλης Χάρος ενδιαφέρεται από πολύ νωρίς για την περιπέτεια της αναπαραγωγής και της ισότιμης λειτουργίας του έργου τέχνης. Οι σπουδές του στη χαρακτική στο Παρίσι και η θητεία του στο εργαστήριο – τυπογραφείο του Franck Bordas, του προσφέρουν την άριστη γνώση των παραδοσιακών τεχνικών, κυρίως της λιθογραφίας πάνω σε πέτρα.

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακές σπουδές του στην επικοινωνία της εικόνας θεμελιώνουν μέσα του το θεωρητικό πλαίσιο έτσι ώστε να αναδείξει ο ίδιος το ‘πολλαπλό έργο’ ξεπερνώντας το δόγμα της ‘μοναδικής εικαστικής δημιουργίας’.

Η στάση του απέναντι στη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα του έργου τέχνης δεν προϋποθέτει για τον ίδιο την ύπαρξη ενός μόνο έργου.

Όπως πιστεύει και ο ίδιος, η χαρακτική του 21ου αιώνα, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά με τις δυνατότητες που δίνει και θα δίνει πλέον η ψηφιακή αναπαραγωγή, δημιουργεί εντελώς νέα πεδία σε όλους ανεξαιρέτως τους καλλιτέχνες, προσφέροντας ατελείωτες δυνατότητες δημιουργίας ανεπανάληπτων τυπωμάτων (Απόσπασμα της Ειρήνης Οράτη, από τον κατάλογο της έκθεσης ‘ΠΟΛΛΑΚΙΣ’ Εικαστικός Κύκλος 2006).