Το Floralπαρουσιάζει για 3η χρονιά το “Εργοστάσιο Ιδεών”, που περιλαμβάνει συζητήσεις και διαλέξεις σχετικές με τη φιλοσοφία.

 

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ώρα 19.00-21.00

Το Εργοτάξιο Ιδεών κουβεντιάζει με τον Στέλιο Βιρβιδάκη για τη φιλοσοφία, το Πανεπιστήμιο και το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αθήνα

Στη συνάντηση αυτή, το Εργοτάξιο Ιδεών θα φιλοξενήσει τον Καθηγητή Φιλοσοφίας Στέλιο Βιρβιδάκη, του Τμήματος Μεθοδολογίας, Θεωρίας και Ιστορίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Βιρβιδάκης είναι ο συγγραφέας της μονογραφίας Η υφή της ηθικής πραγματικότητας (Αθήνα: LeaderBooks, 2009), σχολικών εγχειριδίων διδασκαλίας της φιλοσοφίας στο Λύκειο καθώς και διαφόρων άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Επίσης είναι ένας από τους εκπροσώπους της Ελλάδας στη διοικούσα επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών. Μαζί του θα συζητήσουμε για τη φιλοσοφία και τα ερωτήματά της, για το ρόλο και τη μορφή που πρέπει να έχει το Πανεπιστήμιο, και για το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας που έλαβε χώρα τον περασμένο Αύγουστο στην Αθήνα.

 

Tρίτη 22 Οκτωβρίου, 19.00-21.00
Η φιλία στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: Από το ηθικό στο πολιτικό

Συζήτηση με τους Σπύρο Μπενετάτο (Πάντειο Παν/μιο) και Βασίλη Ξυδιά (θεολόγος, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης)

Ο προβληματισμός για τη φιλία και το τι συνέχει μια κοινότητα είναι πανάρχαιος. Στην εμβέλειά του εμπίπτουν τόσο κοινωνικές όσο και πολιτικές θεματικές. Παρ’ όλ’ αυτά, στους ενδιάμεσους αιώνες η έννοια της φιλίας αλλά και του κοινωνικού έχουν μεταβληθεί ριζικά. Στη συνάντηση αυτή, με έμφαση στον πλατωνικό διάλογο Λύσις και τα αριστοτελικά Ηθικά Νικομάχεια, ο Βασίλης Ξυδιάς και ο Σπύρος Μπενετάτος θα συζητήσουν για τη δυνατότητα επιστροφής στα αρχαία κείμενα, με στόχο τη συμβολή στους σύγχρονους ηθικούς και πολιτικούς προβληματισμούς.