Ο καταξιωμένος δημιουργός και καθηγητής φωτογραφίας, θα πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για περιορισμένο αριθμό φωτογράφων, που δεν θα ξεπερνά τους δώδεκα.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια ενός προσωπικού αισθήματος εμπιστοσύνης, ώστε οι φωτογράφοι να νιώσουν ότι μπορούν να εκφραστούν φωτογραφικά και να λειτουργήσουν δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα, τις φυσικές αντιδράσεις που λαμβάνουν και προέρχονται από την προσωπική τους εμπλοκή με το θέμα.

Οι συμμετέχοντες φωτογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε ένα θέμα της επιλογής τους. Θα ξεκινήσουν με μία ανασκόπηση των εργασιών του κάθε συμμετέχοντα, όπου ο Fink θα αποπειραθεί να ανιχνεύσει τα προσωπικά του μονοπάτια και το μυστήριο που τα περιβάλλει, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας σαφήνειας.

Οι φωτογράφοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τη δήλωση συμμετοχής που βρίσκεται διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.hcp.gr.

Η δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει να πλαισιώνεται από ένα μέρος φωτογραφικής εργασίας που συντίθεται από ένα σύνολο οκτώ έως δώδεκα φωτογραφιών. Η υποβολή του υλικού θα γίνεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής που βρίσκεται διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο www.hcp.gr ή ταχυδρομικά σε CD-Rom στην παρακάτω διεύθυνση: Eλληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, Τσάμη Καρατάσου 15, 117 42 Aθήνα.