Χαρ. Τρικούπη 1 και Πανεπιστημίου 46, Αθήνα
Τηλ.: 210 3800482