Κάθε τρία χρόνια το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, με την παρουσία του δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν οι πιο αξιόλογες επιστημονικές εργασίες με θέμα το περιβάλλον. Φέτος είναι στην τρίτη του διοργάνωση και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 17 Μαρτίου.

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα.

Η ανταλλαγή απόψεων, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, είναι από τους πρωταρχικούς λόγους της διοργάνωσής του.

Υπεύθυνη για τη διοργάνωσή του είναι η Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Φέτος, στη διοργάνωση συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χημικών ENVNET και η Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA.

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, το επίσης ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων, καθώς και την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Το φετινό Συνέδριο θα περιλαμβάνει επιστημονικές εργασίες από έντεκα θεματικές ενότητες: Ατμόσφαιρα, Νερά, Αστικά Στερεά Απορρίμματα, Ενέργεια και Περιβάλλον, Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα, Υγεία και Περιβάλλον, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση, Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία, Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων, Φυτοφάρμακα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση.

Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

Info
3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
Υπό την αιγίδα:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
14 έως 17 Μαρτίου
Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» (Περίπτερο 8), ΔΕΘ – HELEXPO
Κόστος συμμετοχής:
Σύνεδροι/Εισηγητές 80 ευρώ
Σπουδαστές 50 ευρώ
Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου
Πληροφορίες για το συνέδριο και το αναλυτικό πρόγραμμα: Τηλ.: 2310 278077 (18.00-21.00)
[email protected], www.eex.gr